•  

   Geen tickets in deze groep.
  • 5-daagse cursus Programma Management

   € 4.399,00

   26 september, 17 oktober, 7 & 28 november en 12 december 2024

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
Aristo Meeting Center Utrecht CS
Godebaldkwartier 357
3511 DT Utrecht
NL