•  

      Geen tickets in deze groep.
    • Opleiding Regie op Zorginkoop en Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

      9, 16, 22, 29 (online) juni en 6 juli 2022

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
NL