•  

   Geen tickets in deze groep.
  • Opleiding Risicogestuurd werken binnen overheid en non-profit

   € 4.099,00

   19 mei, 2 (online), 9, 16 (online) en 23 juni 2022

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL