•  

   Geen tickets in deze groep.
  • Opleiding Vergunningverlening Wet Natuurbescherming en Stikstofdepositie

   € 3.699,00

   8 & 22 maart, 5 & 12 april en 24 (online) mei 2023

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL