•  

   Geen tickets in deze groep.
  • 4-daagse cursus Vergunningverlening Wet Natuurbescherming en Stikstofdepositie

   € 3.699,00

   19 april en 8, 17 & 24 mei 2023

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
NL