• Verkorte opleiding Gedragsexpert

   Geen tickets in deze groep.
  • 4-daagse verkorte opleiding gedragsexpert

   4 april, 16 mei, 20 juni & 27 juni 2019

   € 1.999,00

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 29 74 980
Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht
NL